Vážení rodiče, zákonní zástupci. V pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrací všichni žáci prvního stupně. Vzhledem k vládnímu opatření mohou být ve školní družině spojeny pouze třídy stejného ročníku, rozdělení školní družiny bude proto následovné:

Od 30.11.2020 jsou žáci, kteří nemají distanční výuku, přihlášeni ke stravování.
Od 1.12.2020 jsou zaměstnanci a cizí strávníci přihlášeni ke stravování (pokud nemají zadané stravovací zvyklosti).

Děti s distanční výukou mají oběd ODHLÁŠENÝ, pokud si stravu objednají, mohou odebírat oběd do jídlonosičů v době od 11.00 - do 11.30hod.

Cizí strávníci mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.00 - 11.30hod.

S přáním pěkného dne Duhajská

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová, zmírňující opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Tato opatření jsou platná od 30. 11. 2020 a týkají se žáků prvního i druhého stupně ZŠ a jejich vyučujících.

Návrhy rozpočtů na rok 2021 a SDV 2022, 2023 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Bruntál:

https://www.mubruntal.cz/prispevkove-organizace/os-54803/p1=82124

 

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.