Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes na brífinku v Poslanecké sněmovně představil ministr školství nový model výuky pro žáky přípravné třídy a prvních a druhých ročníků. Žáci těchto tříd se dle jeho vyjádření vrátí do škol dne 18.11. 2020. Výuka bude probíhat v rouškách (dvě vlastní roušky na den), třídy budou stále větrány (teplé oblečení), v provozu bude školní družina i  školní jídelna. Výuka zpěvu a tělesné výchovy nebude realizována, tělesná výchova pouze ve venkovních prostorách. Při výuce bude dbáno na striktní homogenitu tříd. Třídy budou vyučovány celé, ne ve skupinách. Připravte se prosím na tyto podmínky. Případné dotazy ráda zodpovím.

Vážení rodiče, moc se na Vaše děti těšíme a budeme připraveni!

Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

Všichni strávníci (žáci - pokud mají  distanční výuku, zaměstnanci, cizí strávníci), budou od 2.11.2020 - 30.11.2020 ODHLÁŠENI.

Pokud máte zájem se stravovat ve školní jídelně, přihlaste se prosím přes strava.cz nebo na tel. 773 341 305.

Doba odběru stravy:
- Cizí strávníci: od 11.00hod. - do 11.30hod. pouze do jídlonosičů
- Žáci a zaměstnanci: od 11.30hod. - do 12.30hod.

Děkuji za pochopení,
Zdeňka Duhajská, všj

 

 

 

> dokument ve formátu PDF >>>

 

> dokument ve formátu PDF >>>