> Vstup do budovy školy a školní jídelny je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (nevztahuje se na cizí strávníky a rodiče žáků Přípravné třídy a prvních ročníků).

> Do budovy školy vstupují žáci samostatně. Žáci vstupují zatím bez roušky a všichni jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Ta je dostupná u vchodu do budovy, na recepci a v průběhu dne i na všech toaletách a ve třídách.

> Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel, …).

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

příprava školního roku je tento rok podpořena i manuálem MŠMT ČR a doporučeními ČŠI. Byla bych ráda, kdybyste se všichni s dokumenty seznámili, protože se budeme dle těchto nařízení a doporučení řídit v novém školním roce. Přáním nás všech je bezesporu soustavná školní docházka po celý školní rok. Tomu můžeme napomoci všichni. Proto zásadními hesly tohoto školního roku budou "tolerance a respekt". Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Zatím není třeba počítat s rouškami, ale určitě se zvýšenou hygienou. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně.

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020

8:00zahájení v jednotlivých třídách (žáci 1.tříd mohou mít první školní den doprovod příbuzných. Jednoho žáka mohou doprovodit max. dvě osoby.)

9:00 - třídní schůzky pro rodiče prvňáčků (děti si na dobu TS převezme paní vychovatelka)

10:00 - ukončení vyučování

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: ranní družina od 6:00, odpolední družina do 16:00.

OBĚDY se budou vydávat 1.9.2020 od 10:00 do 11:00.

 

Těšíme se na Vás :-)

 

10.00 - 11.00 výdej žáci
11.00 - 11.30 výdej cizí strávníci
11.30 - 12.45 výdej zaměstnanci
12.45 - 13.00 výdej cizí strávníci

Cizí strávníci musí mít při vstupu do areálu školy nasazenou roušku.

Děkujeme za pochopení

všj Duhajská

Vážení strávníci,

z důvodu razantního zvýšení cen potravin budou od 1. září 2020 navýšeny ceny stravyhttp://www.zspetrin.cz/dokumenty/SJ/ceny_stravneho.pdf

Děkujeme za pochopení.

Zdeňka Duhajská, vedoucí ŠJ