Děti ze všech oddělení školních družin se zúčastnily ve dvou dnech zajímavých programů od zábavné dvojice „Vanda a Standa“. První program byl hudební nazvaný „Poznávačka“. Děti v něm zábavnou formou plnou soutěží poznávaly melodie a písničky ze známých pohádek a filmů a také si zazpívaly. Druhý pořad, který se jmenoval „Jíme zdravě a s chutí“

byl zaměřený na zdravé stravování – kolikrát jíst denně, základy látkové výměny,základní živiny, nápoje zdravé a nezdravé apod. Tyto programy byly pro děti určitě velkým přínosem.
Zuzana Svobodová