V úterý 21. ledna byla pro všechna oddělení školní družiny připravena canisterapie s fenkou Tessie. Ukázka proběhla v aule naší školy na dvě etapy (pro 1. a 2. oddělení a pro 3. a 4. oddělení). Paní majitelka děti seznámila s prací psa záchranáře, kdy společně působí při hledání a zachraňování osob v terénu, na ledě, ve vodě, při katastrofách (v sutích, zbořeninách apod.).

Tessie měla za úkol také hledat schované předměty mezi dětmi a kontaktní aktivity se dětem moc líbily. Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, program se nám líbil a určitě se těšíme na příště.

Bc. Lenka Michnová, ved. vychovatelka