Ve školním roce 2020/2021 došlo k několika omezením provozu školských zařízení a školní družiny. Dle Vyhlášky č. 423/2020 Sb. je potřeba za tato období snížit úplatu za mimoškolní vzdělávání (školní družina). Na naší škole je stanovena výše úplaty za školní družinu na 100,- Kč za měsíc/dítě. Ranní družinu mohou navštěvovat i děti nepřihlášené k pravidelné docházce, a to zdarma.

Září 2020: částka se nesnižuje.

Říjen 2020: ŠD v provozu od 1. do 13. 10., částka stanovena na 50,- Kč pro všechna oddělení.

Listopad 2020: ŠD v provozu 18. – 31.10. pro PT, 1. a 2. ročníky, částka stanovena na 50,- Kč, 3. a 4. třídy osvobozeny od poplatku.

Prosinec 2020: ŠD v provozu 1. – 20. 12., částka stanovena na 100,- Kč pro všechna oddělení.

Leden 2021: ŠD v provozu 4. – 31. 1. pro PT, 1. a 2. ročníky, částka stanovena na 100,- Kč měsíčně, 3. a 4. třídy osvobozeny od poplatku.

Únor 2021: ŠD v provozu 8. – 28. 2. pro PT, 1. a 2. ročníky, částka stanovena na 100,- Kč měsíčně, 3. a 4. třídy osvobozeny od poplatku.

Březen 2021: Osvobození od poplatku pro všechna oddělení.

Duben 2021: ŠD v provozu od 1. – 30. 4. rotačně:

PT ve škole celý měsíc, částka stanovena na 100,- Kč.

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A – ve škole 2 týdny, částka stanovena na 50,- Kč.

3.B, 4.A, 4.B – ve škole jeden týden, částka stanovena na 25,- Kč.

Květen 2021: PT ve škole celý měsíc, částka stanovena na 100,- Kč.

Ostatní třídy ve škole 3 týdny, částka stanovena na 75,- Kč.

Červen 2021: Platí částka 100,- Kč. Pro všechna oddělení.

 

Zároveň bych chtěla poprosit všechny rodiče, aby sledovali školu online svých dětí, kam jsem posílala informace o nedoplatcích za družinu nebo žádost o zaslání čísla účtu pro vrácení přeplatku.

Nedoplatky je potřeba uhradit nejpozději do 15.6. 2021!!!!

 

V Bruntále, 27. 5. 2021
Bc. Lenka Michnová, vedoucí vychovatelka