Školní jídelna

Žáci, kteří mají od 12.4.2021 prezenční výuku a mají peníze na stravovacím účtu, jsou automaticky nahlášeni k stravování.

Pokud se do školy z jakéhokoliv důvodu nedostaví (nemoc, nedůvěra v testování, apod.), musí si obědy ODHLÁSIT.


Při distanční výuce mohou obědy odebírat do jídlonosičů (po předchozím včasném přihlášení obědu).

Děkuji Duhajská, VŠJ

 

Děti s distanční výukou, které se přihlásí ke stravování, mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů a to v době od 11.00 - 11.30hod. nebo od 13.00 - 14.00 (popř. domluva v jídelně).
NESMÍ OPOUŠTĚT VÝUKU!

všj. Duhajská

 

Děti s prezenční výukou ( přípravná třída, 1.A, 1.B,2.A, 2.B) jsou od 4.1.2021 přihlášeny ke stravování.

Děti s distanční výukou jsou odhlášeny, ale pokud budou chtít mohou si stravu přihlásit a odebírat ji do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod.

Učitelé a zaměstnanci jsou přihlášeni ke stravování. Učitelé s distanční výukou mohou chodit pro obědy pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod. (nebo domluva v jídelně). Pokud nechcete obědy odebírat ODHLASTE SE.

Cizí strávníci jsou přihlášeni a obědy mohou odebírat pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný Nový rok

Duhajská, všj

 

Od 30.11.2020 jsou žáci, kteří nemají distanční výuku, přihlášeni ke stravování.
Od 1.12.2020 jsou zaměstnanci a cizí strávníci přihlášeni ke stravování (pokud nemají zadané stravovací zvyklosti).

Děti s distanční výukou mají oběd ODHLÁŠENÝ, pokud si stravu objednají, mohou odebírat oběd do jídlonosičů v době od 11.00 - do 11.30hod.

Cizí strávníci mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.00 - 11.30hod.

S přáním pěkného dne Duhajská

Všichni strávníci (žáci - pokud mají  distanční výuku, zaměstnanci, cizí strávníci), budou od 2.11.2020 - 30.11.2020 ODHLÁŠENI.

Pokud máte zájem se stravovat ve školní jídelně, přihlaste se prosím přes strava.cz nebo na tel. 773 341 305.

Doba odběru stravy:
- Cizí strávníci: od 11.00hod. - do 11.30hod. pouze do jídlonosičů
- Žáci a zaměstnanci: od 11.30hod. - do 12.30hod.

Děkuji za pochopení,
Zdeňka Duhajská, všj