Školní jídelna

Vážení strávníci,

školní jídelna bude uzavřena do 25. března 2020.

Děkujeme za pochopení.

Zdeňka Duhajská, vedoucí ŠJ

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

cena obědu pokrývá náklady na potraviny, ostatní náklady jsou poskytovány dítěti zřizovatelem školy. Dítě má na příspěvek nárok pouze v době vyučování.

Upozorňujeme, že za každý neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte (např. onemocnění dítěte kromě 1. dne nemoci) bude doúčtován doplatek ve výši 31 Kč (provozní a mzdové náklady). Toto doúčtování bude provedeno i zpětně (Školský zákon 561/2004, §115). U obědů zdarma bude doúčtována cena obědu + doplatek 31 Kč.

Děkuji za pochopení.

Zdeňka Duhajská, vedoucí ŠJ

Vážení strávníci,

každý měsíc probíhá automatické přihlašování obědů č. 1.

Pokud nechcete automaticky obědy přihlašovat, je nutné tuto informaci sdělit vedoucí ŠJ paní Duhajské osobně, telefonicky a nebo emailem.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení strávníci,

od 1. 9. 2019 dochází ke změně cen stravného.

Kategorie:

  • 7 - 10 let                      25 Kč (doporučená měsíční záloha 525 Kč)
  • 11 - 14 let                    27 Kč (doporučená měsíční záloha 576 Kč)
  • 15 let a více                  29 Kč (doporučená měsíční záloha 609 Kč)

  • bývalí zaměstnanci        30 Kč (doporučená měsíční záloha 630 Kč)
    (důchodci)

  • cizí strávníci                  61 Kč (doporučená měsíční záloha 1281 Kč) 

Upozornění:
Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku (např. 1.9.2019 - 31.8.2020), ve kterém dosáhnou určitého věku.
Platby je nutné zaslat vždy nejpozději do 22. dne předešlého měsíce (např. stravné na září je nutné odeslat nejpozději 22. srpna).

 

Zdeňka Duhajská, vedoucí ŠJ