Cizí strávníci mohou odebírat stravu POUZE do jídlonosičů, od čtvrtka 15.10.2020 POUZE v době od 11.00hod. - do 11.30hod.
Pokud tento interval nedodržíte, nebudeme Vám moci oběd později vydat.

Zájemci o stravu se nahlásí na tel. 773 341 305 (stačí SMS: jméno + VS).

Děkuji Duhajská