Děti s prezenční výukou ( přípravná třída, 1.A, 1.B,2.A, 2.B) jsou od 4.1.2021 přihlášeny ke stravování.

Děti s distanční výukou jsou odhlášeny, ale pokud budou chtít mohou si stravu přihlásit a odebírat ji do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod.

Učitelé a zaměstnanci jsou přihlášeni ke stravování. Učitelé s distanční výukou mohou chodit pro obědy pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod. (nebo domluva v jídelně). Pokud nechcete obědy odebírat ODHLASTE SE.

Cizí strávníci jsou přihlášeni a obědy mohou odebírat pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný Nový rok

Duhajská, všj