Zájmové útvary  šk.r. 2019/2020

       
           

Vyučující

název útvaru

třída

den

doba

místo

Janyšková

hudebně-dramatický kroužek

2.-6.r.

čt

13:15 - 14:00

aula

Pospíšilová

český jazyk

VIII. A

stř

14:00-14:45

uč. 406

Machů

florbal

1. - 7. roč.

po

14:00-14:45

TV

Grygová

seminář z matematiky

IX. A

čt

13:50 - 14:45

uč. 401

Černý

příprava na PZ Čj

IX. A

po

14:00 - 14:45

uč. IX. A

Černý

E - Twinning club

7., 9. roč.

stř

13:45 - 14:30

uč. inf

Dufek

hudební kroužek

2.st.

čt

13:45-14.30

uč. Hv

Stáňová

gymnastika

2., 3. roč.

stř

13:45-14:30

aula

Pavelková

hýbanky

1.-3.r.

út

13:30-14:15

aula

Balážová

taneční kroužek

2.- 4. roč.

út, stř

13:00-14:30

uč.413

Černá

E - Twinning club

IV. B

stř

13:15-14:00

IVT2

Jednou z mnoha možností, jak mohou děti na Petrině smysluplně trávit svůj volný čas, je účast v zájmovém útvaru Sportovní aktivity, který na naší škole pro žáky 1. stupně funguje už léta. 

V tomto školním roce je do kroužku přihlášeno 14 chlapců a děvčat, vesměs žáků 3. a 4. tříd. 

Každý čtvrtek v čase od 13.15 do 14.00 h se scházíme v tělocvičně školy a věnujeme se, jak už název napovídá, nejrůznějším sportovním aktivitám. Často hrajeme fotbal, vybíjenou či jednoduchou házenou. Hráváme také Sever proti Jihu, vybíjecí honičku, různé štafetové hry apod. Šplháme na tyči, cvičíme na kruzích anebo si postavíme „opičí dráhu“. 

Děti se v kroužku rozhodně nenudí a svým nadšením a elánem často přimějí i svého učitele, aby se do sportovní činnosti zapojil spolu s nimi. :-)

Mgr. Karel Mašlík, učitel, vedoucí ZÚ Sportovní aktivity