Jednou z mnoha možností, jak mohou děti na Petrině smysluplně trávit svůj volný čas, je účast v zájmovém útvaru Sportovní aktivity, který na naší škole pro žáky 1. stupně funguje už léta. 

V tomto školním roce je do kroužku přihlášeno 14 chlapců a děvčat, vesměs žáků 3. a 4. tříd. 

Každý čtvrtek v čase od 13.15 do 14.00 h se scházíme v tělocvičně školy a věnujeme se, jak už název napovídá, nejrůznějším sportovním aktivitám. Často hrajeme fotbal, vybíjenou či jednoduchou házenou. Hráváme také Sever proti Jihu, vybíjecí honičku, různé štafetové hry apod. Šplháme na tyči, cvičíme na kruzích anebo si postavíme „opičí dráhu“. 

Děti se v kroužku rozhodně nenudí a svým nadšením a elánem často přimějí i svého učitele, aby se do sportovní činnosti zapojil spolu s nimi. :-)

Mgr. Karel Mašlík, učitel, vedoucí ZÚ Sportovní aktivity