V průběhu měsíce září probíhala ve třídách volební kampaň na volbu nových členů do ŠŽP.

Třída si měla do konce září zvolit dva zástupce, kteří budou svou třídu reprezentovat ve školním parlamentu. Žáci si se svými učiteli  vyráběli plakátky, vymýšleli proslovy a diskutovali se žáky na téma co vlastně od práce poslance očekávat.

Slavnostní inaugurace proběhla dne 6. 10 2016 v aule školy. Na složení slibu se přišel podívat zástupce města, místostarosta pan Jedlička, redaktoři tisku i televize Polar, ale i rodiče zvolených žáků. Na úvod zazněla Petrinská hymna a po proslovech se přistoupilo ke složení slibu.

Slavnostní slib:

Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Petrin. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí.

 

Dále se zvolení členové zavázali:

 

- plnit povinnosti člena školního žákovského parlamentu

- pravidelně docházet na zasedání parlamentu a zastupovat tam svou třídu

- spolupracovat na třídních a školních projektech

- svým chováním reprezentovat školu, dodržovat stanovy ŠŽP a školní řád

Celá akce byla doprovázena vystoupením hudebního souboru naší školy.

Školní žákovský parlament vyjede se svými koordinátory na adaptační pobyt na Slunečnou, kde se pustíme do plánování a organizace práce na celý školní rok.

Cílem žákovského parlamentu je, aby si žáci všímali toho, co se ve škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu. Díky žákovskému parlamentu se žáci učí spolupráci a vzájemnému respektu, přijímají odpovědnost za svou práci, budují si vztah ke svému okolí, upevňují v sobě pocit, že svou aktivitou mohou své okolí výrazně ovlivňovat, a v neposlední řadě rozvíjejí řadu pro život potřebných dovedností (dokážou kolektivně naplánovat nějakou akci, rozdělit si úkoly, komunikovat o ní apod.) Členové parlamentu pravidelně získávají informace od svých spolužáků ve třídách. Na základě sebraných informací organizují aktivity na zlepšení prostředí školy či města. O všem pak komunikují nejen se spolužáky, ale také s vedením školy a pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, mnohdy i s představiteli obce a rodiči. Myslím, že můžeme být na sebe pyšní, protože se věnujeme charitativním sbírkám pro pomoc nemocným i nevidomým dětem, lidem, kteří pomoc potřebují.

V letošním roce se chystáme pokračovat v práci na získání prestižního titulu Škola pro demokracii a doufám, že se nám podaří i sdílet zkušenosti s dalšími parlamenty.

Jako každý rok nás čekají školní akce pro děti, charitativní sbírky, projekty.

Věřím, že se Vám, nově zvoleným, bude mezi námi líbit a budete pro naší školu i město pracovat s nadšením.

Seznam zvolených členů ŠŽP:

II.A

Liliana Ďurišová

 

Štěpán Brzobohatý

II.B

Aneta Holečková

 

Ondřej Vilášek

III.A

Nela Světničková

 

Nikolas Dand

III.B

Nikola Voksová

 

David Procházka

IV.A

Agáta Zatloukalová

 

Ondřej Bosák

IV.B

Leoš Ludvík

 

Lenka Plšková

V.A

Filip Zahnáš

 

Julie Hadryś

VI.A

Daniel Kotlár

 

Milan Svozil

VI.B

Kristýna Mohslerová

 

Michal Novák

VII.A

Anna Jedličková

 

Oliwia Hadryś

VII.B

Leoš Ludvík

 

Miroslav Skoupil

VIII.A

Ivo Gajdošík

 

Adéla Hluší

IX.A

Elena Finsterlová

 

Ondřej Chylík

IX.B

Veronika Chlubná

 

Magdaléna Donátková

 

Mgr. Michaela Mikulková

 

 

Fotogalerie >>>