Adaptační pobyt proběhl letos ve dnech od 17-18.10.2016 v Malé Morávce na chatě Slunečná. Z každé třídy od druhé do deváté se zúčastnili dva členové parlamentu. Naší náplní bylo –

·        Rozdělit role

·        Plán akcí                       

ØDen dýní

ØBleší trh

ØDevadesátka

ØMezigenerační setkávání

ØŠkolní hřiště

·        Stanovy a řád, pravidla

·        Přenos informací

·        Stmelovací hry

Všechna tato témata se nám podařila projednat, každý měl možnost se k tématu vyjádřit a doufáme že akce, které jsme do budoucna naplánovali se nám podaří uskutečnit nejméně tak dobře, jako jsme je naplánovali.

Všichni jsme si adaptační pobyt velmi užili a jsme velmi vděční, že

 

tato akce může proběhnout díky výrazné podpoře města Bruntál, které díky své grantové politice podporuje adaptační aktivity naší školy, výrazně se pak snižují náklady na akci pro rodiče a akce je dostupná pro široké spektrum dětí.

 

 

Mgr. Michaela Mikulková