Školní rok se rozjel naplno a členové parlamentu nezaspali ani den. Hned na začátku září jsme vyrazili do ulic Bruntálu a našim cílem bylo shromáždit co největší částku na podporu dětí zrakově postižených. Do celorepublikové sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu „V září světlušky září“ se nám podařilo vybrat a přispět částkou 17 904,-

O týden později, tedy 18.9.2017, jsme se opět vydali do ulic, tentokrát kvůli charitativní akci „ Život dětem“. Letošní tváří sbírky se stal roční Honzík s Hirschprungovou nemocí.

Moc času na oddech nebyl, protože jsme začali hned připravovat další akci pro děti z MŠ Pionýrská a žáky naší přípravné třídy a prvních a druhých tříd – Den dýní. Dětičky si užily krásné, strašidelné dopoledne plné soutěží, společně se strašidly se naučily novou písničku a odnesly si kromě zážitků i medaile. Odpoledne pak v parku parlamenťáci pomáhali s organizací akce naší školy: „S lampióny za strašidly“ . Lampionového průvodu a následných soutěží v parku se letos zúčastnil rekordní počet dětí a rodičů.

Tento týden se zástupci školního žákovského parlamentu chystají na konferenci žákovských parlamentů moravskoslezského kraje v Ostravě, kde budou prezentovat svoje projekty a sdílet zkušenosti s jinými školami.

Parlament naší školy se zapojil do akce: „ Jsem laskavec“ , který je pořádán Nadací Karla Janečka v rámci „Dne laskavosti“ . Všichni žáci naší školy, ale i učitelé, vedení školy a ostatní zaměstnanci se budou celý den snažit dělat radost někomu, koho si vylosují. Hra se jmenuje „ Na anděla“. V rámci tohoto dne ještě proběhne koncert našeho školního sboru: „Zpíváme pro trička“ a následně „ Bleší trh“. Vše v prostorách naší školy Petrin. Koncert začíná 15:30 v aule.

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala všem členům školního parlamentu za snahu, úsilí, za skvělé nápady, za svůj volný čas, který věnují ostatním. Učitelům a vedení školy za podporu činnosti parlamentu, rodičům žáků naší školy, kteří spolupracují a svými dary podporují akce. Členové školního žákovského parlamentu Petrin svou činností nejen pomáhají potřebným, ale reprezentují jednak naší školu, ale také město Bruntál.  Bohužel, díky tomu, že naši činnost v letošním roce město nepodpořilo, nekonala se jedna pravidelná a velmi důležitá výjezdová akce pro parlamenťáky, kde se tvoří celoroční plán akcí, shromažďují se nápady a probíhá intenzivní nácvik potřebných vlastností a komunikačních dovedností členů. Letos jsme se proto rozhodli vydělat si na tuto akci sami právě prodejem staršího oblečení a doplňků s názvem Bleší trh. Část výdělku bude použit na výjezd parlamentu a zbytek peněz a oblečení bude předám do společnosti Help-in.

Tímto všechny srdečně zveme na akce naší školy. Podpoříte tím nejen své děti, ale stanete se součástí těch, kteří nezištně a rádi pomáhají tam, kde je to potřeba.