Nápad vzešel z řad žáků naší školy. Žáci jednotlivých tříd, pomocí svých zástupců, vznesli připomínky směrem ke školní jídelně.

Parlamenťáci se dali do práce, vznikl dotazník, ve kterém oslovili všechny žáky, ale i pracovníky školy. Odpovídali jsme na sedm jednoduchých otázek, týkajících se jak samotných jídel, možnost volby jídel, tak i prostředí jídelny a přístupu zaměstnanců. Po vyhodnocení dotazníku jsme si sjednali schůzku, kde jsme probrali jednotlivé body. Sdělili jsme veškeré připomínky, nápady, ale i pochvaly. V rámci připomínek jsme řešili polévky, dochucení jídel, pití ve školní jídelně, přístup kuchařek k žákům a také výběr jídel.

Debata probíhala v přátelské atmosféře a myslím, že jsme dospěli k výsledkům, které potěší žáky, učitelé, zaměstnance školy i cizí strávníky. Paní kuchařky byly vstřícné a diskuze byla konstruktivní. Děkujeme zástupcům parlamentu, především Sáře Mackové, za velký kus práce, vybraným členům za odvahu diskutovat a sdělit připomínky a názory ostatních.

Přejeme všem dobrou chuť a doufám, že budeme všichni spokojeni.

Mgr. Michaela Mikulková