Je začátek listopadu a parlamenťáci už mají za sebou spoustu akcí a činností. Hned v září jsme se tradičně zapojili do charitativní sbírky Světluška na pomoc zrakově postiženým dětem. I letos se nám podařilo přispět částkou 12 692,- na účet Nadace Českého rozhlasu.

Začátkem října jsme společně vyrazili na třídenní pobyt na chatu Slunečnou v Dolní Moravici.

Měli jsme „štěstí“, že bylo fakt nevlídné počasí. Nelákalo nás to k radovánkám venku a mohli jsme se plně věnovat plánováním aktivit na celý školní rok, novým projektům a také nás pan učitel Holba zasvětil do tajů informační technologie. Naučili jsme se vzájemně sdílet fotky, příspěvky, vytvořit si komunikační chaty atd. Byly to opravdu tři náročné dny, ale určitě stály za to.

23. října jsme reprezentovali naší školu v Krnově na konferenci školních žákovských parlamentů. Žáci prezentovali svůj projekt, učili se plánovat další fiktivní projekty a navázali spolupráci s jinými školami. Za prezentaci projektu žáci sklidili dvojitý potlesk a uznání poroty. Aktivně se zapojili do všech činností a bylo vidět, že zkušenosti získané v našem parlamentu jim velmi pomáhají. Jsou samostatní, dokáží sdělit informace, umí rozplánovat jednotlivé části projektu, mají skvělé nápady. Jsme na ně pyšní.

Důkazem toho je, že náš loňský projekt „Mezigenerační setkávání“ byl vybrán mezi deset nejlepších projektů v republice a jedeme ho prezentovat přímo do senátu do Prahy, kde bude porota vybírat ten nejlepší projekt 2019.

I přesto, že se připravujeme na důležitou akci, nezapomínáme ani na naší školu a děti v MŠ. Tradičně jsme pro ně připravili Den dýní se spoustou soutěží, tanečky a veselých masek. Akce byla velmi úspěšná, letos si uvítací část vzaly na starosti dvě žákyně šesté třídy, naučily děti taneček, a jelikož jsou Stonožky, předvedly i své vlastní strašidelné duo.

Ani odpoledne neměli parlamenťáci volno a připravili další soutěže v strašidelném parku v rámci akce naší školy „ S lampióny za strašidly“.

Moc jim tímto děkujeme za úžasnou práci a reprezentaci školy.

Mikulková Michaela

 

Fotogalerie >>>