NAŠE PRAVIDLA

NASLOUCHÁME SI!
POMÁHÁME SI!
CHOVÁME SE SLUŠNĚ!
     -     NEPODVÁDÍME
     -     NEMLUVÍME VULGÁRNĚ
     -     HRAJEME FÉR
DODRŽUJEME PRAVIDLA!
RESPEKTUJEME SE!
DODRŽUJEME OSOBNÍ PROSTOR!
VZÁJEMNĚ SPOLUPRACUJEME! 
MÁME PRÁVO ŘÍCT SVŮJ NÁZOR!
     - SLUŠNOU FORMOU

 

Karlík Holba