Žákovský parlament se zapojil do akcí jako : Červená stužka – boj proti AIDS, Světluška – pomoc nevidomým a naše snaha pomáhat jde i za hranice naší země.

Žáci Petrina se opět zapojují do charitativní akce

Žákovský parlament připravuje pro své spolužáky i učitelé možnost zapojit se do charitativní akce a tím pomoci tentokráte dětem v africké Gambii.

Akce je pod záštitou ministra školství. V lednu 2015 proběhne originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem.   Sněhuláci pro Afriku jsou jednorázovou akcí, která proběhne koncem  měsíce ledna v závislosti na sněhových podmínkách. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá  v tom, že se bude vybírat  startovné za každého sněhuláka ve výši 50Kč.  Každá škola zároveň nominuje nejoriginálnějšího sněhuláka, z nichž pak bude veřejným hlasováním  vybrán absolutní vítěz. Tvůrci nejoriginálnějších sněhuláků budou taktéž odměněni drobnými cenami.   Aktuálně je akce rozšířena o tipovací soutěž o celkový počet postavených sněhuláků. Pomoc africkým dětem se uskuteční  formou hry, soutěže, při níž se žáci a studenti  lépe mohou stmelit pro dobrou věc. 

Nenechte si ujít toto adrenalinové čekání na sníh. Pojďme zaplavit republiku sněhuláky a pokusme se právě takto paradoxně, protože  africké děti si sněhuláka ve své zemi nikdy nepostaví, pomoci ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem. 

Odkaz na prezentaci
http://bit.ly/1wAL0Kc