Pedagogové a asistenti ve školním roce 2019/2020

Příjmení

Jméno

Titul

Funkce

Třída

Bakalářová

Hana

Mgr.

učitelka, speciální pedagog

 

Balážová

Aurelie

 

asistentka pedagoga, školní asistentka

VII. A

Bartlová

Zuzana

Mgr.

třídní učitelka

III. B

Bradová

Šárka

Mgr.

třídní učitelka

III. A

Burzová

Šárka

Mgr.

třídní učitelka

I. A

Černá

Sára

Mgr.

třídní učitelka

IV. B

Černý

Radek

Mgr.

třídní učitel, koordinátor ŠVP

VII. A

Dufek

Michal

Mgr.

třídní učitel

IX. A

Galuszková

Marie

Mgr.

třídní učitelka

I. B

Grygová

Kateřina

Mgr.

třídní učitelka, koordinátorka EVVO

VI. A

Hanusová Braunová

Barbora

 

asistentka pedagoga

IV. A

Hejčová

Adéla

 

asistentka pedagoga

V. B

Holba

Karel

Ing.

učitel, koordinátor ICT

 

Hrušková

Blanka

Mgr.

asistentka pedagoga, 2. pedagog

VIII. A,
IX. A

Janeček

Rudolf

Mgr.

třídní učitel

VII. B

Janyšková

Eva

Mgr.

třídní učitelka

II. B

Jeklová

Michaela

Bc.

asistentka pedagoga

VII. A,
VIII. A

Kujaníková

Andrea

 

asistentka pedagoga, vychovatelka

I. A

Machů

Nikola

Mgr.

třídní učitelka

VI. B

Malá

Zdeňka

Mgr.

učitelka, speciální pedagog

 

Michnová

Lenka

Bc

vedoucí vychovatelka

 

Mikulková

Michaela

Mgr.

třídní učitel, výchovný poradce

VIII. A

Ohnoutková

Denisa

 

asistentka pedagoga

PT

Opělová

Ivana

Mgr.

třídní učitelka

V. B

Pachutová

Dagmar

Mgr.

učitelka

 

Pavelková

Ivana

 

asistentka pedagoga

V. B

Pospíšilová

Alice

Mgr.

učitelka

 

Rumlová

Jana

 

vychovatelka

 

Sekaninová

Kristýna

 

asistentka pedagoga

 

Schneiderová

Pavla

Mgr.

třídní učitelka, koordinátorka ŠVP

PT

Stáňová

Kateřina

Mgr.

asistentka pedagoga, 2. pedagog

VII. A,
VI. A

Svobodová

Zuzana

 

vychovatelka

 

Synková

Jana

 

asistentka pedagoga

III. B

Šimková

Barbora

Bc.

asistentka pedagoga

VI. B

Šomodíková

Barbora

Mgr.

třídní učitelka

II. A

Štrbíková

Monika

 

asistentka pedagoga

III. A

Šuráňová

Věra

Mgr.

třídní učitelka

V. A

Tonnerová

Olga

Mgr.

učitelka, zástupkyně ředitelky školy

 

Voksová

Markéta

Mgr.

třídní učitelka

IV. A

Zatloukalová

Milena

PhDr. Mgr.

učitelka, ředitelka školy