Naši šikovní páťáci uspořádali dne 10. prosince besedu pro prvňáčky. Tématem byli dinosauři, což je téma velmi vděčné. Představilo se nám složení všech zaměstnanců tohoto muzea včele s Viktorem Janyškou a jeho pravou rukou Nelou Světničkovou.


Pro děti byla připravena přednáška o prehistorii, ale také makety býložravých i masožravých dinosaurů, ještěrů, fosilních pozůstatků, fotografií a knih.
Prvňáci byli nadšeni a při závěrečných otázkách odměněni sladkostmi z dinosauřího automatu.

Děkujeme všem zaměstnancům muzea a paní učitelce Galuszkové za krásně a užitečně strávenou hodinu.

Mgr. Eva Janyšková, Kristýna Sekaninová