Mikuláš, čerti a andělé navštívili i třídu 3.A. Děti byly zpočátku velice vyděšené, ale protože jsou moc hodné, tak si je čerti do pekla neodnesli. Když zazpívaly Mikulášovi písničku, dostaly balíčky se sladkostmi. Potom slíbily, že hodní zůstanou až do konce školního roku.

Děkujeme za nadílku a krásné vystoupení všem deváťákům, kteří se na této akci podíleli a už se moc těšíme na příští rok.

tř. uč. Markéta Voksová a děti ze 3.A