V průběhu školního roku 2019/2020 se žáci 4. B zapojili do projektu eTwinning s názvem Be eco-friendly, eTwinner! Projekt byl zaměřen na problémy životního prostředí. Jeho cílem bylo zvýšení povědomí dětí o tomto tématu. Žáci se seznámili s typem životního prostředí, ve kterém žijí, a s konkrétními problémy ve své oblasti.

Následně navrhovali, jak oni sami mohou přispět ke zlepšení a chovat se ekologicky. Prostřednictvím zajímavých úkolů s ekologickou tematikou žáci vytvářeli logo, plakát, 10 zlatých pravidel ekologického myšlení aj. Na závěr vytvořili eko-tašky z recyklovatelných materiálů. Jelikož do projektu byly zapojeny partnerské školy napříč Evropou, tak komunikace mezi žáky probíhala v angličtině.

Všem dětem děkuji za jejich aktivní zapojení a těším se na další společné projekty.

Mgr. Sára Černá