Žáci z 1.A pravidelně navštěvují počítačovou učebnu, kde má každý žák svůj počítač s připojením na internet. Výuka na počítači se tak stává zajímavější a zábavnější. Žáci zde mohou pracovat samostatně a podle svého individuálního pracovního tempa. Navíc mají okamžitou kontrolu o správnosti svého postupu. Z každého úspěšného řešení mají velikou radost. S výukovými programy do matematiky a českého jazyka se naši prvňáčci naučili pracovat celkem rychle. Na výuku v počítačové učebně se vždy moc těší. 

Ludmila Závodná
třídní učitelka