Celý týden probíhal v naší třídě předvolební boj o hlasy voličů. Máme celkem devět kandidátů, kteří si připravili volební plakáty se svými fotografiemi a hesly. Všichni spolu diskutovali, nebáli se vyjádřit svá přání a názory, které chtějí prosazovat dobro třídy a školy, pokud budou spolužáky zvoleni.

Děti si vyrobily také krásnou urnu, volební průkazky, seznamy kandidátů a voličů. Po pečlivé úvaze každého voliče zasedla volební komise a děti skryty za plentou postupně odvolily. Zapečetěná urna ještě čekala na spolužáky, kteří v den voleb chyběli a my bohužel neměli možnost je s urnou obejít do jejich domovů.

Byli jsme samozřejmě velmi zvědavi na výsledky, ale co je podstatné, zkusili jsme si na vlastní kůži, jaké to je kandidovat do voleb a také volit jako dospělí zodpovědní občané naší země.

Po sečtení všech hlasů a konstatování, že naše účast ve volbách byla stoprocentní, gratuluji vítězům, kteří od dětí získali nejvíce hlasů a ujmou se rádi funkce zástupců parlamentu za naši třídu. Jsou to Ondřej Bosák a Agáta Zatloukalová.

Eva Janyšková