Ve čtvrtek 23. ledna si práci mých prvňáčků přišly okouknout děti z velčáku MŠ Mahenka v doprovodu svých učitelek. Společně jsme si zazpívali, pohráli s písmenky, školkové děti si vyzkoušely psaní, sluchová i zraková cvičení. Prvňáčci se předvedli v tom nejlepším světle, svým mladším společníkům ukázali, jak umí psát, pomohli jim s jejich úkoly a vůbec dokázali, že už jsou skuteční školáci. Děti z Mahenky moc chválím, jsou opravdu šikovné a skvěle připravené k zápisu, takže věřím, že jich zde na Petrině přivítáme co nejvíce.

Eva Janyšková, tř. učitelka