I přes nepříznivé sněhové podmínky, které nám letošní zima přichystala, jsme se rozhodli zkusit štěstí a jít si v hodině tělesné výchovy zabobovat. 

V parku nedaleko školy, jsme objevili zasněžený kopec, který děti během okamžiku proměnily v závodní bobovou dráhu. Vítězem se stali všichni. Důkazem byly usměvavé, spokojené, růžové tvářičky našich prvňáčků a jediným zklamáním bylo, že hodina tělocviku trvá pouze tak krátce. 

Pokud se zima umoudří, velice rádi si toto bobové klání opět zopakujeme. 

Sportu zdar. 

Markéta Voksová