V měsíci květnu se konala akce profesionálních hasičů určená pro širokou veřejnost s názvem Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách jsme si mohli prohlédnout hasební techniku a prostředky. Byli jsme dokonce na půdě, kde hasiči trénují zásahy při požárech, v prádelně a také jsme v jejich učebně zasedli do lavic.

Odnášeli jsme si mnoho zajímavých zážitků a poznatků.

žáci 5.A