Prázdniny nám skončily a my se opět setkáváme ve škole.  Mnozí se na své kamarády moc těšili. Každý má spoustu zážitků z prázdnin, o kterých si budeme společně v hodinách vyprávět. Budeme se také učit počítat do 1000, poznávat další pravidla pravopisu a….  Je toho hodně. A nejen to. Letošní školní rok bude opět bohatý na různé akce, na které se moc těšíme. Jako první nás čeká „ Krásná cesta do školy“, kdy si budeme společně s dětmi z mateřských školek malovat cestu do školy. Tak ať nám přitom svítí sluníčko.

Mgr.Ludmila Závodná
tř. učitelka