Výuku matematiky si žáci třídy 3.A procvičují také v počítačové učebně. Mohou zde pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Během vyučovací hodiny vyřeší hravou formou celou řadu numerických výpočtů. Práce s počítačem umožňuje žákům pracovat podle vlastního pracovního tempa. Navíc při řešení úkolu získávají okamžitou kontrolu správnosti svého postupu. Na výuku matematiky s počítačem se vždy těší. 

Mgr. Ludmila Závodná
tř. učitelka

Fotogalerie >>>