V úterý 7. 3. jsme se vydali do městské knihovny, kde byla pro nás připravena  beseda na téma „ Naši ilustrátoři“. Žáci se dozvěděli, kdo to ilustrátor vlastně je, co dělá a co všechno ke své práci potřebuje. Porovnávali ilustrace Jiřího Trnky, Josefa Lady, Ondřeje Sekory, Zdeňka Milera,  Josefa Čapka, Adolfa Borna, Heleny Zmatlíkové a Radka Pilaře. Nahlédli také do dětských knih, s jejichž krásnými kresbičkami se od malička setkávají ve svých knížkách. V závěru besedy se ve skupinkách pokusili složit obrázky a určit ilustrátora. Ukázali jsme, že jsme byli pozornými posluchači a úkol jsme bezchybně splnili.

Mgr. Ludmila Závodná

tř. učitelka III.A