V pátek 14. března navštívili žáci III. A městskou knihovnu, kde byla pro ně připravená další knihovnická lekce, zaměřená na využívání encyklopedií. Žáci se seznámili s tříděním encyklopedií podle různých oblastí, s jejich značením a  řazením v knihovně. Všichni se zájmem pozorovali ukázky různých dětských encyklopedií a naslouchali, co všechno mohou v těchto knihách objevit. Aktivně se zapojovali do besedy, pohotově odpovídali na otázky a dokázali v encyklopediích velmi brzy vyhledávat různé informace. 

V knihovně se nám moc líbilo a děkujeme paní knihovnici Aleně Visurové za příjemně prožité chvilky s knížkami, které učí mladé čtenáře poznávat svět kolem nás.

Mgr Ludmila Závodná
tř. učitelka 

Fotogalerie >>>