21. března se někteří žáci III. A zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan 2014. V kategorii Cvrček soutěžilo za naši třídu devět statečných. Během 60 minut bylo nutné vyřešit 18 matematických úloh s různou obtížností. A to vůbec nebylo jednoduché, protože se nejednalo o běžné příklady, ale museli řešit netradiční úlohy.

Nejúspěšnější  řešitelé:

Kristýna Mohslerová – 62 bodů
Eliška Kavanová- 62 bodů
Radek Kostrůnek - 52 bodů         

Všem blahopřejeme!

Mgr. Ludmila Závodná
třídní učitelka