Na jednu vyučovací hodinu jsme se přenesli do doby dávno minulé – do pravěku. Poutavým vyprávěním se žáci seznámili s vývojovými etapami člověka a způsobem jeho života. Měli možnost vidět keramické nádoby, zbraně pravěkých lidí, nástěnné malby a sochu Věstonické venuše. Vyzkoušeli si, jak se lidé dorozumívali, jak si vyráběli boty z kůže a někteří se pokusili o ruční mletí obilí. Největší zájem měli žáci o exponáty mamuta a tygra šavlozubého.

Exkurze do pravěku se dětem líbila.

Mgr. Ludmila Závodná
tř. uč. III.A

Fotogalerie >>>