Zvoní! Všichni na svá místa! Zaznělo odpoledne ve třetí třídě od pořádkové služby. A odpolední vyučování, kterého se zúčastnili rodiče společně s dětmi, začalo. Byla to hodina plná překvapení, zábavného učení, zpěvu, legrace a společného ochutnávání zákusků. Během hodiny jsme si opakovali vyjmenovaná slova, počítali jsme příklady a poznávali jsme živočichy. Také jsme si stačili zacvičit, zahrát na flétnu a zazpívat celou řadu písniček. Celé odpoledne jsme zakončili veselým divadélkem. Netradiční odpolední vyučování se nám velmi podařilo. Všechny děti se moc snažily a byly moc šikovné. Úžasné bylo i to, že si rodiče dokázali nejen udělat čas, ale ochotně se zapojili do všech činností. Zato jim moc děkuji. Poděkování patří také paní Vackové, Pláňavové a panu Svozilovi za výborné zákusky. Byla to taková sladká tečka na závěr netradičního odpoledního vyučování a celého školního roku.

Mgr. Ludmila Závodná, tř. učitelka

 

Fotogalerie >>>