Letošní školní rok nám, z důvodu rekonstrukce budovy Petrina, skončil dříve než ostatním školám. Vysvědčení s vyznamenáním a pochvaly třídního učitele za nejrůznější soutěže udělaly mnohým žákům velikou radost. Někteří přislíbili, že se budou v příštím školním roce více snažit a lépe připravovat na vyučování. Všichni si však za celoroční práci zasloužili nejen pochvalu, ale i sladkou odměnu.  A teď už hurá na prázdniny! Ať jsou krásné a plné sluníčka!

Mgr. Ludmila Závodná, tř. učitelka