Ve čtvrtek 18. prosince se na naší škole konal „Vánoční jarmark“, na kterém žáci IV. A vystavovali své velmi zdařilé obrázky a malé svícny. Všechno si mohli návštěvníci nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Velmi nás potěšil zájem o naši výstavu a malé svícínky.  

Všem žákům IV. A děkuji za vzornou přípravu výrobků a třídy na jarmark. Poděkování patří také Kristýnce Mohslerové a její mamince, které se staraly o prodej v naší malé galerii.

Mgr. Ludmila Závodná
tř. učitelka