Na pátek 19. prosince jsme se v naší třídě všichni moc těšili. Byl to konečně den bez vyučování, plný zábavy a různých překvapení.  Na programu se podíleli všichni žáci. A tak jsme mohli slyšet písničky, hádanky, hru na flétnu, shlédnout malé improvizované divadlo, nechyběla kouzla a společné zpívání vánočních koled. Celá třída se zapojila do společného programu ve školní jídelně. I tady se nám podařilo vystoupení s flétnou. A nejen to. Michal Novák ve svém sólovém zpěvu všechny přítomné příjemně překvapil. Chtělo to velký kus odvahy. Michale děkujeme, jsi šikula. Náš program poté pokračoval ve třídě, kde nechybělo ani společné rozbalování malých dárečků. 

Předvánoční dopoledne se nám opravdu vydařilo, všichni byli moc šikovní. Za tento pěkný den a malé dárečky vám všem, milí žáci, moc děkuji.

Příjemné prožití vánočních svátků přeje třída IV.A

Mgr. Ludmila Závodná
tř. učitelka