Naučit se zpaměti vyjmenovaná slova není tak těžké, ale zvládnout pravopis těchto slov je už mnohem náročnější. Ve čtvrté třídě se snažíme zvládnout toto učivo hravou formou pomocí výukových programů na počítači. Práce na počítači umožňuje všem žákům aktivně pracovat, učit se celou vyučovací hodinu svým tempem, a přitom si hrát. Žáci mají také okamžitou zpětnou vazbu o úspěšnosti svého řešení. A jak se ukazuje, tak se nám to celkem daří. A nejen vyjmenovaná slova si pomocí počítače procvičujeme. Na hodiny českého jazyka se tak žáci těší mnohem víc. 

Mgr. Ludmila Závodná
tř. učitelka