První polovina školního roku nám rychle uběhla a nejen čtvrťáci si ve čtvrtek 29. ledna odnášeli domů svá pololetní vysvědčení. A mohu říci, že žáci IV. A byli opravdu úspěšní. S vyznamenáním prospělo 18 žáků a 12 žáků si odnášelo i pochvalu třídního učitele za vzorné plnění školních povinností. Ten, kdo nebyl tak úspěšný, dobře ví, co se mu nedaří, a v čem by se měl zlepšit. Tak se do toho můžeme společně pustit hned po prázdninách. 

Mgr. Ludmila Závodná
třídní učitelka