Naše třída se ve středu 25. února zúčastnila školního vzdělávacího programu „Recyklohraní“, jehož cílem bylo nejen prohloubení znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, ale i pochopení zákonitostí přírody a vlivu člověka na ni. Pro žáky byly připraveny různé tematické hry, praktické činnosti a krátká videa. Přitažlivou formou se seznamovali s podstatou a významem recyklace.

Naše třída se aktivně podílí na sběru použitých baterií. V loňském roce jsme byli nejlepší a v letošním školním roce si vedeme opět velice dobře. I my tak chceme přispět k ochraně životního prostředí.

Mgr. Ludmila Závodná, tř. učitelka

 

Fotogalerie >>>