Každoročně probíhá na naší škole recitační soutěž, které se i  letos zúčastnili žáci naší třídy. Na soutěž se pečlivě připravovala především děvčata. Do školního kola postoupila Eliška Kavanová, Apolenka Pláňavová, Lucie Rajsová a Simonka Mališová. Všechny si vedly velmi dobře a podaly velice pěkný výkon. Přestože se podařilo zabodovat pouze Apolence Pláňavové, která získala pěkné druhé místo, pochvalu si zaslouží všechna děvčata.

Všem moc děkuji a těším se na další recitační soutěž v příštím školním roce.

Mgr. Ludmila Závodná
tř. učitelka