V hodině vlastivědy jsme se vydali do doby dávno minulé. Žáci poznávali, jací byli první lidé, jak žili, čím se živili a jaké používali nástroje. Velmi poutavé bylo učivo z doby ledové o lovcích mamutů, které jsme si v hodinách čtení doplnili četbou knihy Eduarda Štorcha – Lovci mamutů. V hodině výtvarné výchovy jsme se pak pokusili vytvořit obraz z období pravěku. Žáci pracovali ve skupinách, kde každý měl svůj úkol. Na závěr jsme si hotové práce společně vyhodnotili.

Cesta do pravěku se všem moc líbila a výsledné práce byly velmi zdařilé.

Mgr. Ludmila Závodná, tř. učitelka