Jak se žilo lidem ve středověku? Jak vypadaly hrady, města a vesnice? Tak na tyto otázky jsme hledali odpověď v hodinách vlastivědy. A protože téma se žákům líbilo, pokusili jsme se v hodinách pracovního vyučování postavit hrad nebo tvrz podle vlastní fantazie. Nejdříve se museli všichni ve skupinách domluvit, jak bude hrad vypadat. A pak už se začalo stavět. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec se všem skupinám práce podařila. Neméně zajímavá byla i vlastní prezentace, která byla doprovázená humorným vyprávěním o zajímavostech a zvláštnostech každého hradu.  

Mgr. Ludmila Závodná, tř. učitelka