Již druhým rokem funguje v Bruntále na ZŠ Školní 2 – Petrinu přípravná třída. V loňském školním roce ji navštěvovalo 12 žáků, v letošním je to 14 žáků. Tato třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky. Děti nenavštěvují další rok mateřskou školu, ale připravují se na vstup do 1. třídy v přípravné třídě. Formou hry se seznamují s matematikou, jazykem českým, zpívají, cvičí, věnují se výtvarným činnostem, děti s vadou řeči pracují s logopedkou. Nenásilnou formou získávají návyky potřebné pro vstup do školy.


Blíží se zápis do 1. tříd a jestli uvažujete u svého dítěte o odkladu povinné školní docházky, můžete nás navštívit i s dítětem kdykoliv v době výuky od 8 – 11, 40 hodin ve 2. patře Petrina a podívat se, jak přípravná třída funguje a co všechno se již děti stihly naučit. Po ukončení docházky v přípravné třídě si rodiče mohou zvolit pro své dítě kteroukoliv ZŠ v Bruntále.
Na vaši návštěvu se bude těšit třídní učitelka přípravné třídy Mgr. Šárka Burzová