Ta klika ode dveří třídy je zas o kus níž
a o letokruh více má ten strom,
co posloužil ti v létě jako skrýš. 

Tak opět něco končí, něco začíná,
A jinou chuť než o prázdninách 
už má zmrzlina.

Snad síly načerpali jsme 
na hry i na práci. 

Těšil jsem se na Vás, 
moji třeťáci ! :-)

 

Mgr. Karel Mašlík, TU