Ano, i s takovou knihou jsme se seznámili při naší páteční ( 10.2. ) návštěvě městské knihovny.  Má provokativní název, který zaujme, a píše se v ní velmi srozumitelnou a zábavnou formou o zásadách slušného chování. 

Na besedy do knihovny chodíme už od první třídy moc rádi. Dokonce až tak rádi, že tentokrát jsme omylem přišli o týden dříve, než byl domluvený termín. Měli jsme však štěstí. Hodná a milá  paní knihovnice Visurová si na nás našla čas, vlídně a s úsměvem nás přijala, a tak jsme nebyli zklamaní. 

Během necelé hodinky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o mezinárodním desetinném třídění knih, seznámili se s ukázkami jednotlivých žánrů a naučili se hledat informace podle rejstříku v encyklopediích. Dozvěděli jsme se také, kde v poličkách najdeme naučné knihy podle oboru, o který máme zájem. 

Odcházeli jsme plni nadšení, nových vědomostí a dojmů a už se těšíme na další besedu. Tentokrát se pokusíme přijít správně.   

Mgr. Karel Mašlík a žáci 3.A