Již tři roky provozují žáci 4. A Třídní muzeum (T.M.), do kterého zvou učitele a žáky.
Někteří z vás mohli vidět výstavu robotiky nebo současnou výstavu pravěkého života. Na ní se žáci seznamují se světem ještě před vznikem člověka. Expozici živočichů žijících v prvohorách, druhohorách a ve čtvrtohorách už zhlédli žáci prvních ročníků v doprovodu jejich třídních učitelek.

Měli možnost si sáhnout na zmenšeniny těchto praživočichů a na obrázcích také porovnat jejich velikost s velikostí člověka.
Na výstavu pravěku zveme všechny třídy prvního stupně s doprovodem třídního učitele!
Exponáty donesli Matyáš Chrástek, Ríša Holiš, Nikolas Dang a Radek Janeček.
Viktor Janyška, ředitel Třídního muzea