1. listopadu jsme se vydali v odpoledních hodinách na halloweenskou výpravu do Razové, abychom společně s žáky a pedagogy ZŠ Razová prožili večer plný napětí a čarodějného veselí. Večerní program byl nabitý. Děti si vyráběly halloweenské masky, vystřihovaly si pohyblivé papírové kostlivce a připomněly si původ a tradice spojené s tímto anglosaským lidovým svátkem. Nezapomněli jsme také na navazující Památku zesnulých, na tzv. Dušičky, kdy lidé navštěvují hřbitovy, aby zapálili svíčku,

položili kytičku na hrob s tichou vzpomínkou na zemřelé. Závěr halloweenského večera byl okořeněn stezkou odvahy v prostorách školy a čtenou černou hodinkou. Nikdo se nebál!

2. listopadu nás autobus v dopoledních hodinách dovezl k národní přírodní památce Jeskyně Na Pomezí v Lipové-lázních. V rámci exkurze jsme si prohlédli největší jeskynní vápencový systém v České republice. K vidění byly tři druhy krápníků: stalaktity rostoucí ze stropu, stalagmity rostoucí ze dna jeskyně a stalagnáty vzniklé spojením obou typů krápníků. Dotknout jsme se mohli pouze Kamenného srdce, krápníku, který podle legendy do roka splní každé přání. Procházeli jsme tzv. jeskynními dómy, návštěvníkům je jich zpřístupněno osm. Jeskyně Na Pomezí je také významným zimovištěm letounů, netopýra velkého, netopýra malého a v České republice kriticky ohroženého vrápence malého. Velkým zážitkem byla možnost si tyto savce prohlédnout zblízka!

Halloweenská výprava i exkurze do jeskyně byla sponzorována obcí Razová a realizována ZŠ Razová. Děkujeme!

Žáci třídy V.A