V pátek 25. ledna třetí hodinu jsme šli do knihovny. Paní knihovnice si pro nás připravila besedu na téma „ENCYKLOPEDIE“. Více než hodinu jsme si povídali o encyklopediích, o mezinárodním desetinném třídění i o jednotlivých oblastech, do kterých jsou encyklopedie rozděleny. Paní knihovnice nám ukazovala velmi zajímavé encyklopedie a upozornila nás, že encyklopedie má na hřbetě knihy červený štítek s číslem. Pak jsme vyhledávali v encyklopediích různé zajímavé informace. Moc se nám v knihovně líbilo a paní knihovnici moc děkujeme za pěkně prožité chvilky s knížkami.

Julie Jarošová 3.A, Mgr. Pavla Schneiderová

Fotogalerie >>>