Už J.A.Komenský říkal “škola hrou“ a my páťáci víme, že se nejvíc naučíme a hlavně si zapamatujeme, když nás učení baví, objevujeme nové věci, vysvětlujeme si navzájem.A  pokud je u toho i troška legrace, nemá to chybu! Jsou dny, kdy musíme v učení všichni zabrat bez ohledu na zábavu, jsou však dny, kdy se zapojujeme do různých činností, které sice s nelehkými povinnostmi hodně souvisí, ale baví nás všechny.

Například v hodinách PV jsme tvořili z keramické hlíny. Tu nám nabídla p.uč. Děrdová z 1.st. a také nám zajistila vypálení našich výrobků v keramické peci. Moc jí děkujeme! Některé výrobky se sice nepovedly pro větší vzduch. bublinu, ale práce nás hodně zaujala.

Svátek dýní jsme slavili část dopoledne tím, že jsme se s radostí zapojili do programu pro děti z MŠ a nejnižších tříd naší školy jako průvodci v maskách. Tuto akci organizovala (mimo jiné paní učitelky) také naše paní bývalá p.uč.P. Schneiderová. Také jsme se pak zúčastnili v podobném duchu akce Uspávání broučků i s některými našimi rodiči.

Rádi máme mimo tělesnou výchovu ( kde se stále zdokonalujeme a těšíme se na letní turnaj ve vybíjené všech škol v Bruntále) také výchovu hudební. Spousta z nás se již orientuje v notové osnově a muzicírováním překvapila i své blízké doma. Do konce roku nás čeká ještě spousta školních povinností, ale i zábavných. Těšíme se na vystoupení v hudebním divadelním festivalu Kytka, akci Dobytí pevnosti Petrin ( vystoupíme se Zajíci :)), také na Vánoce na zámku a v Domově Pohoda.

Na konci kalendářního roku nás také uvidíte na vánoční besídce, do které se mohou zapojit žáci z celé naší školy. A do které se prostě těšíme!

žáci 5.A a tř.uč. Z.Procházková